Vertinimo įrankiai

Lengvindami kliento tobulėjimą individualiame ir komandų koučinge mes naudojame keletą įrankių. Mes manome, kad šie įrankiai pateikia naudingas mūsų klientų asmenybių ir gebėjimų momentines nuotraukas. Kai kurie iš jų leidžia pasilyginti su globaliais lyderystės etalonais ir padeda matyti, kur klientas yra globaliame kontekste, kur jam reikėtų pasistiebti. Bet…niekada nenaudojame vien tik vertinimo įrankio.

Lumina Spark

Lumina Spark yra naujos kartos profesionalaus augimo įrankis. Šis įrankis padeda individams ir komandoms bei organizacijoms dirbti efektyviau ir pelningiau. Tai unikalus stereotipų vengiantis psichometrinis įrankis. Jis pateikia interaktyvią, spalvingą struktūrą geresniam savęs pažinimui ir padeda žmonėms rasti, kaip pagerinti darbinius santykius su kitais.

Lumina Spark padeda atsakyti į tokius klausimus:

  • Kaip geriau galiu prisidėti prie komandos?
  • Kaip pagerinti komandos efektyvumą?
  • Kaip maksimaliai padidinti darbuotojų įsitraukimą?
  • Kaip pagerinti komunikaciją komandoje?

Lumina Emotion

Lumina Emotion yra emocinio intelekto modelio pionierius. Jis paremtas holistiniu subalansuotu požiūriu, kuris teigia jog visos asmeninės savybės gali būti savaip naudingos ir efektyvios. Taigi emocinis intelektas, nepriklausomai nuo mūsų turimų bruožų, suvokiamas kaip efektyvi mūsų asmenybės valdymo praktika, siekiant atitikti besikeičiantį kontekstą.

Personalizuotas Lumina Emotion portretas parodo pasirinkimus, stiprybes ir silpnybes, leidžia žmonėms išvystyti efektyvų mąstymą ir prasmingą elgesį esminėse keturiose besikeičiančiose srityse:

  • Gebėjime pažinti save
  • Gebėjime pažinti kitus
  • Emocijų valdyme
  • Prasminguose veiksmuose

Lumina Emotion yra labai įvairialypis. Jis gali būti taikomas kaip diagnostinis intervencinis įrankis ir kaip tobulėjimo platforma asmeniniam ir komandiniam augimui.

Išsamus lyderystės profilis

Išsamaus lyderystės profilio tikslas yra paskatinti lyderystės efektyvumą žvelgiant toliau nei tradiciniai kompetencijomis pagrįsti modeliai. Ugdyti vadovų kompetencijas neužtenka. Greitesniems ir ilgalaikiškesniems rezultatams užtikrinti svarbu, kad organizacijos padėtų vadovams giliau suprasti savo elgesį, ir tai kas jį lemia.

The Leadership Circle Profile™ yra vienintelis 360 laipsnių vertinimas, kai lygiagrečiai teikiamas kryptingas grįžtamasis ryšys įvardinant pagrindines prielaidas, kurios lemia lyderio stiprybes ir silpnybes.

The Leadership Circle Profile padeda vadovams suprasti ryšį tarp to, kaip jie įprastai mąsto, elgiasi ir, svarbiausia, kaip tai veikia jų vadovavimo efektyvumą. Kai visa tai yra suprantama, galima toliau tobulinti lyderystę.

Svarbiausia – vertinimas yra unikalus, nes atskleidžia vadovo veikimo sistemą: vidines prielaidas ar įsitikinimus, kurie lemia jų konstruktyvų bei reaktyvų elgesį. Ši sistema leidžia vadovams pamatyti, kaip jų vidinis pasaulis atsispindi efektyvioje arba neefektyvioje lyderystėje. Tokio požiūrio naudojimas praturtina vidinį žinojimą, kuris daro įtaką išoriniam elgesiui.

PLAČIAU

Lyderystės kultūros profilio vertinimas

Efektyvi lyderystė laimi prieš neefektyvią lyderystę, todėl mes manome, kad lyderystė yra svarbiausias konkurencinis pranašumas ir strateginis prioritetas. Lyderystės sistemos efektyvumas organizacijoje apibrėžia organizacijos veikimą, ypač neapibrėžtose verslo aplinkose.

Taigi galima atlikti vertinimą, kuris matuoja jūsų lyderystės sistemos sveikatą – jūsų organizacijos lyderystės kultūrą. The Leadership Culture Survey yra visapusiškas vertinimas matuojant bendrą jūsų organizacijos lyderystės būklę ir efektyvumą.

Kai naudojama Leadership Culture Survey visai organizacijai ar lyderių komandai, atskleidžiami vertingi duomenys. Jie parodo kaip jūsų darbuotojai mato dabartinę lyderystės kultūrą ir palygina realybę su optimalia kultūra, kurios jie norėtų. „Atotrūkis” tarp dabartinės kultūros ir norimos kultūros iš karto atskleidžia esmines galimybes lyderystės plėtojimui.

The Leadership Culture Survey taip pat matuoja, kaip jūsų lyderystės kultūra atrodo, lyginant su kitų organizacijų kultūromis.

Šis įrankis įgalina:

·        Nustatyti įtikinamą, logišką pagrindą permainoms

·        Fokusuoti lyderystės ugdymo pastangas

·        Identifikuoti kultūrinius iššūkius, kurie siejami su įsigijimo, susijungimo ir restruktūrizavimo planais

·        Lyderystę susieti su produktyvumu, pelnu, apyvarta ir kitais būtinais parametrais