Supervizijos paslaugos

Mes siūlome virtualios ir gyvai vykstančios, individualios ir grupinės supervizijos paslaugas:

  • Išoriniams koučingo specialistams
  • Vidiniams koučingo specialistams
  • Vadovams, kurie taiko koučingo stilių dirbdami su darbuotojais ir kuriems reikia refleksijos apie koučingo mąstysenos taikymą ir koučingo įgūdžius.

Koučingo supervizija užtikrina koučingo specialisto tobulėjimo procesą, kurio metu sukuriama saugi aplinka atviram ir sąžiningam bendravimui bei refleksijai.

Paprastai tai apima

  • Tyrinėjančią praktiką bei refleksijas
  • Koučingo susitarimų ir kontraktų peržiūrą
  • Silpnų vietų aptarimą
  • Etikos klausimų tyrimą
  • Gebėjimų ir atskaitomybės tyrinėjimą
  • Pažiūrėjimą į koučingo specialisto ir kliento aplinką iš šalies siekiant augimo sistemoje galimybių.

Koučingo supervizija skiriasi nuo koučingo. Ji  reikalauja atitinkamų įgūdžių, kuriuos yra būtina įgyti norint tapti koučingo specialistų supervizoriumi.

Organizacijose, kuriose koučingas tampa aukštesniosios ir aukščiausios grandies vadovų profesinio augimo sudėtine dalimi, vyrauja nuomonė, kad koučingo specialistai užtikrina savo profesionalumą, turėdami jų specifiką puikiai išmanantį supervizorių.

Susisiekite su mumis office@lconglobal.com