Komandų koučingas bendradarbiavimui ir puikiems rezultatams užtikrinti

Mūsų pagrindinis tikslas dirbant su komandomis yra komandinio nusiteikimo stiprinimas.

Mes inicijuojame nuoširdžius pokalbius, kurie:

  • Padeda giliau suvokti asmenybes, jų stiprybes ir silpnybes.
  • Pagilina tarpusavio pasitikėjimą.
  • Kelia iššūkį įprastam mąstymui.
  • Padeda sukurti puikių rezultatų siekiančios komandos mąstyseną.
  • Pagerina organizacijos rezultatus.

Procesas

Kiekvienas santykis su komanda yra išskirtinis, pritaikytas komandos poreikiams. Pateikiame galimo proceso pavyzdį.

1 žingsnis – Susitinkame su pagrindinių suinteresuotų šalių atstovais ir išsiaiškiname kokie metodai pagal komandos tikslus būtų tinkamiausi.

2 žingsnis – Pradiniai interviu su pagrindinių suinteresuotų šalių atstovais (vadovu, komandos nariais, personalo specialistu ir/arba kitais).

3 žingsnis – Susitariame dėl tikslų ir kartu projektuojame pagrindinius proceso etapus ir aspektus. Jeigu reikia, pritaikome tam tikrą vertinimo įrankį.

4 žingsnis – Komandos koučingas (1-2 dienos).

5 žingsnis – Reguliarūs mėnesiniai susitikimai gyvai arba internetu (4-5 dviejų-trijų valandų sesijos).

6 žingsnis – Dienos arba pusės dienos susitikimas skirtas aptarimui, pasiekimų šventimui ir tvarumo (palaikymo) modelio sukūrimui.

„Sisteminis komandų koučingas yra procesas, kai koučas dirba su komanda jos nariams esant kartu ir atskirai, norint jiems padėti gerinti jų kolektyvinio darbo rezultatyvumą, jų darbą komandoje, taip pat jų kolektyvinės lyderystės vystymą, kad jie gebėtų kuo efektyviau bendradarbiauti su visomis pagrindinėmis suinteresuotų šalių grupėmis kartu darant įtaką organizacijos ateičiai.” – rašė Peteris Hawkinsas 2011 m. pirmą kartą išleistoje knygoje „Leadership Team Coaching – Developing Collective Transformational Leadership“.

Rezultatai

Po koučingo komanda ir jos nariai:

  • Geba subalansuoti skirtingus suinteresuotų šalių lūkesčius.
  • Nori ir gali sukurti planus siekiant geresnių rezultatų.
  • Padeda daryti įtaką ir transformuoti organizaciją bei jos veiklą pagal kintančio pasaulio poreikius.
  • Įgyja įgūdžių dalyvauti keliose komandose.
  • Yra subrendę spręsti sisteminius konfliktus.

Suvokia tarpusavio ryšius ir geba valdyti iškylančius kompleksiškumus

Susisiekite su mumis office@lconglobal.com