Komandinis ir grupinis koučingas: pagrindai bei profesionalus taikymas

(Akredituota ICF, CCE mokymai)

Komandų koučingas stipriai skiriasi nuo individualaus ir grupinio koučingo. Jis vyksta visai kitokiame kontekste nei individualus. Jam reikia kitokios mąstysenos ir gebėjimo dirbti su „nematomu ir neišsakomu“, taip pat reikia suvokti sistemų daromą įtaką komandoms. Šiuo atveju reikia gebėti suprasti visus dalyvius, stebėti per atstumą, bet tuo pačiu palaikyti ryšį su komandos nariais, na ir, žinoma, gebėti profesionaliai taikyti koučingą.

Žemiau pateikta programa atliepia visus išvardintus poreikius.

Mokymosi procesas

Trys dviejų dienų moduliai, realus projektas ir praktika virtualiai besipraktikuojančioje bendruomenėje.

Pirmo modulio metu sukuriamas pagrindas mokymosi grupei kaip besimokančiai bendruomenei dirbti kartu. Taip pat nagrinėjamos grupinio koučingo sąvokos ir išskirtinumai, pateikiami grupinio koučingo modeliai. Antrą dieną dėmesys sutelkiamas ties komandiniu koučingu, apibrėžiami skirtumai. Tyrinėjame komandos struktūrą, elgseną bei mąstymą. Pradedame susipažinti su mokymosi grupės išmintimi.

Antras modulis reikalauja jūsų patirties dirbant su virtualia komanda po Pirmo modulio. Jo metu supažindiname su „žmogaus rolėje“ teorija bei papildomais psichologiniais modeliais ir pratimais, skirtais suprasti, kas vyksta sistemose, komandose ir tarp žmonių.

Trečio modulio metu toliau tęsiame mokymąsi per patirtį ir refleksiją, supažindiname su papildomais sistemos aspektais, esamu ir vėlesniu organizaciniu kontekstu, turint omenyje komandą. Šio modulio metu gilinamės į nepastebimas jėgas ir faktorius.

Mokymosi tikslai

Šią programą pabaigus jūs galėsite:

  • Būti čia ir dabar, o taip pat pažvelgti iš meta perspektyvos
  • Įvardinti įprastus spąstus komandiniame koučinge ir sukurti būdų jiems išvengti
  • Atpažinti, kodėl ir kaip komandos koučas „iškrenta iš rolės”
  • Pasiūlyti būdų dirbti su nepastebimomis jėgomis ir faktoriais
  • Suprasti, kaip dirbti kartu su kitu komandos kouču
  • Pasiūlyti savo komandos koučingo modelį (formaliam įvertinimui!)

Metodologija ir mokymo filosofija:

Mokomasi darant. Pristatoma išbandyta ir patikrinta psichologinė teorija darbui su sistemomis, komandomis ir grupėmis, dažniausiai po teorijos seka praktika. Mokymasis yra dinamiškas, praktika priimama kaip patikimi duomenys, iš kurių galima susikurti naują teoriją. Jūsų mokytojai tiki, kad žinios gali būti gautos ir kartu sukurtos, taigi kviesime jus reflektuoti savo patirtį ir pažiūrėti kaip refleksija ir dialogas gali vesti link naujų suvokimų. Mes prašome, kad tarp modulių jūs, kaip virtuali komanda, kuri kuria ir užbaigia realų projektą, vestumėte savo dienoraštį ir praktikuotumėte.

Sertifikatas

L-CON Global suteiks sertifikatą liudijantį ICF akredituotą ir 48.23 pagrindinių kompetencijų vienetais įvertintą Tęstinį koučingo mokymąsi (angl. CCEU).

Dalyviai ir mokytojai:

Šioje programoje gali dalyvauti koučingo specialistai, dalyvavę daugiau kaip 60 val. apimties formaliuose koučingo mokymuose. Programą veda Leda Turai, MCC. Ji kvalifikuota, didelę patirtį sukaupusi koučingo profesionalai ir koučingo disciplinos mokytoja. Ji yra baigusi psichologijos studijas, tęsia darbus organizacijose ir yra tarp pionierių koučingo pasaulyje.

Vieta ir kalba:

Ši programa vyksta anglų ir lietuvių kalba Londone, Rygoje ir Vilniuje.

Mokymų datos Vilniuje 2022 metais (lietuvių k.):

1 Modulis: spalio 3-4

2 Modulis: lapkričio 14-15

3 Modulis: sausio 16-17 (2023 m.)

Susisiekite su mumis office@lconglobal.com