Grupinė koučų supervizija

(5×2 val. virtualios sesijos lietuvių kalba)

Ši supervizija skirta:

  • išoriniams koučams
  • vidiniams koučams
  • lyderiams ir vadovams, kurie naudoja koučingo stilių darbe ir kuriems būtų naudinga refleksija apie savo kaip koučo mąstyseną ir įgūdžių panaudojimą.

Koučingo supervizija užtikrina koučo palaikymą jo tobulėjimo procese, sukuriant saugią aplinką atviroms ir nuoširdžioms interakcijoms bei fokusuotoms refleksijoms.

Paprastai tai apima

  • Tyrinėjamą reflektuojamą praktiką
  • Koučingo susitarimų ir sutarčių peržiūrą
  • „Aklų zonų“ atskleidimą ir suvokimą
  • Etinių svarstymų tyrinėjimą
  • Gebėjimų ir atsakomybės tyrinėjimą
  • „Žvilgsnį iš aukščiau“ peržiūrint koučo ir kliento aplinką bei siekiant įvertinti augimo sistemoje galimybes.

Koučingo supervizija skiriasi nuo koučingo. Ji  reikalauja atitinkamų įgūdžių, kuriuos yra būtina įgyti norint tapti koučingo specialistų supervizoriumi.

Organizacijose, kuriose koučingas tampa aukštesniosios ir aukščiausios grandies vadovų profesinio augimo sudėtine dalimi, vyrauja nuomonė, kad koučingo specialistai užtikrina savo profesionalumą, turėdami jų specifiką puikiai išmanantį supervizorių.

Datos ir kainos

5 susitikimai po 2 val.  (16:00-18:00)

 

1: Rugsėjo 26 d.

2: Spalio 24 d.

3: Lapkričio 21 d.

4: Gruodžio 19 d.

5: Sausio 23 d.

Kaina dalyviui – 340 eur

Susisiekite su mumis office@lconglobal.com